Procediments Procediments
  • Biblioteca Municipal

  • Sol·licitud carnet d'usuari de biblioteca:

    Obtenir la targeta d'usuari / a de la biblioteca municipal de l'Ajuntament, que és el document que permet utilitzar aquells serveis per als quals es necessita identificació, principalment el servei de préstec.