Perfil de contractant Perfil de contractant

2017010 Contractació subministrament vehicle tipus turisme per la Policia Local

Expedient: Subministrament

Entitat adjudicatària: Ajuntament de Campos

Anunci licitació: Contractació de subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de compra, d'un vehicle tipus turisme per l'ajuntament de Campos amb destinació a la Policia Local

Publicat al BOIB núm. 30 de dia 11 de març de 2017

 

2017010 anunci

 

Plecs:

 

2017010 plec administratiu

 

2017010 plec tecnic

 

Finalització termini de licitació: 27 de març de 2017 a les 13:00h 

 

Acta mesa: 29 de març de 2017

2017010 acta mesa

 

Adjudicació contracte: 20 d'abril de 2017

2017010 adjudicació

 


Formalització contracte: 10 de maig de 2017

2017010 anunci formalització