Perfil de contractant Perfil de contractant

A partir de dia 9 de març de 2018 trobareu tota la informació a https://contrataciondelestado.es

A partir de dia 9 de març de 2018 torbareu tota la informació de les contractacions de l'Ajuntament de Campos al Perfil del Contractant de https://contrataciondelestado.es Enllaç a la Plataforma...

2018020 Contractació redacció del projecte de la Ronda Nord de sa Ràpita

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018019 Contractació redacció Pla General, d'Ordenació i Catàleg d'elements i espais prote

Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018018 Contractació obres adequació del paviment per evacuació pluvials

Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018017 Contractació projecte bàsic i altres per la reforma de la Plaça de Can Pere Ignasi

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018016 Contractació de Pòlissa de responsabilitat patrimonial / civil

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018015 Contractació repintat senyalització horitzontal urbana de Campos

Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018014 Contractació obres de reforma d'equipament municipal

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018013 Contractació de subministrament vehicle elèctric

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):...

2018012 Contractació reordenació dels carrers Plaça i Convent de Campos

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos): ...

2018011 Contractació realització espectacles de focs artificials

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos): ...

2018010 Contractació ocupació i explotació de les instal·lacions temporals de les platges de Campos

  Enllaç al nou Perfil de Contractant a la Plataforma de Contración del Sector Público (on podeu trobar totes les licitacions de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Campos):  ...

2018009 Contracte de servei de neteja viària per l'Ajuntament de Campos

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de Servei de neteja per l'Ajuntament de Campos Publicat al BOIB núm. 28...

2018008 Contracte de servei de mediació intercultural de l'Ajuntament de Campos

Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de Servei de mediació intercultural de l'Ajuntament de Campos Publicat al BOIB ...

2018007 Contracte de subministrament d'un tractor amb màquines trituradora i fresadora

Expedient : Contracte de subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del subministrament d'un tractor amb màquines trituradora i fresadora ...

2018006 Contractació servei de desbrossament de camins rurals del terme municipal de Campos

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : 2018006 Contractació servei de desbrossament de camins rurals del terme municipal...

2018005 Contractació del Servei de redacció, direcció d'obra i coordinació d'un tram ronda

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : 2018005  Contractació del Servei de redacció del projecte, direcció d'obra i...

2018004 Contractació adaptació i condicionament d'aceres de carrers de Campos

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació adaptació i condicionament d'aceres de carrers de Campos Publicat al BOIB núm. 21 de...

2018003 Contractació serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius a Campos

  Expedient : contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte dels serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius a...

2018002 Contractació obres instal·lació hidrants en el municipi de Campos

  Expedient : Obres Entitat Adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de les obres d'instal·lació d'hidrants en el municipi de Campos Publicat al ...

2018002CM Contracte de subministrament equipament de seguretat informàtica i telecomunicacions

  Expedient : Contracte menor de subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del subministrament de l'equipament, configuració i suport...

2018001 Contractació pavimentació asfàltica de Camí de Son Pesca

Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra pavimentació asfàltica de Camí de Son Pesca Publicat al BOIB núm. 11 de dia 23 de gener...

2018001CM Contratació Treballs de pintura dels edificis del Col·legi Joan Veny i Clar

Expedient : Contracte menor d'obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contratació Treballs de pintura dels edificis del Col·legi Joan Veny i Clar ...

2017028 Contracte subministrament i instal·lació de paviments i mobiliari esportiu en poliesportiu

  Expedient : Contracte de subministrament i instal·lació Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del subministrament i instal·lació...

2017027 Contractació del servei de recollida selectiva de diverses fraccions de residus domiciliars

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del servei de recollida selectiva de diverses fraccions de residus...

2017026 Contractació del servei redacció projecte d'execució i direcció reforma Residència

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del servei de redacció del projecte d'execució i direcció d'obres de...

2017025 Contractació del servei de teleassistència domiciliària de Campos

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte del servei de teleassistència domiciliària de Campos Publicat al BOIB ...

2017024 Contractació d'obres complementàries millora equipament zona Camí de Ciutat Vell de Ciu

Expendient : Contracte obres Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos  Licitació : Contractació de les obres corresponents al projecte d'obres complementàries de millora dels...

2017023 Contractació serveis funeraris, conservació i manteniment de cementiri municipal de Campos

  Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte de serveis funeraris, conservació i manteniment de cementiri municipal...

2017022 Contractació del servei dels equips de so i llum per a les festes de Campos estiu 2017

  Expedient : contracte de servei  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte del servei dels equips de so i llum per a les festes de Campos de...

2017021 Contractació autorització a tercers explotació instal·lacions temporals platges 2017 (Lot 4)

Expedient : Contracte autorització reglamentada Anunci licitació : Contractació autorització a tercers de l'explotació de les diverses instal·lacions temporals de les platges del terme...

2017020 Contractació de servei socioeducatiu d’infants i joves per a l’ajuntament de Campos

  Expedient : Contracte de servei socioeducatiu d’infants i joves per a l’ajuntament de Campos Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte...

2017019 Contractació autorització a tercers explotació instal·lacions temporals platges 2017 (Lot 4)

  Expedient : Contracte autorització reglamentada Anunci licitació : Contractació autorització a tercers de l’explotació de les diverses instal·lacions temporals de les...

2017018 Contracte de gestió de servei públic de l'operació de regulació d'estacionament

  Expedient : Contracte de gestió de servei públic Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte de gestió del servei públic de l'operació de regulació...

2017017 Contractació autorització a tercers explotació instal·lacions temporals de les platges 2017

  Expedient : Contracte autorització reglamentada Anunci licitació : Contractació autorització a tercers de l'explotació de les diverses instal·lacions temporals de les platges del...

2017016 Contractació millora accessos a la zona d'equipament municipal del cami de Ciutat Vell

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació millora dels accessos a la zona d'equipament municipal del cami de Ciutat Vell ...

2017015 Contractació de les obres de demolició de sis quioscs a les platges de Campos

  Expedient : Contracte de les obres de demolició de sis quioscs a les platges de Campos Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació : 16 de maig de 2017 2017015...

2017014 Contracte Subministrament i instal·lació enllumenat públic de carrer Nou de Campos

Expedient : Contracte de Subministrament i instal·lació Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte de Subministrament i instal·lació per a la...

2017013 Contractació servei de suport psicosocial de l'ajuntament de Campos

Expedient : Contracte de servei de suport psicosocial de l'ajuntament de Campos Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte de servei de suport psicosocial de...

2017012 Contracte de gestió de servei públic de l'operació de regulació d'estacionament

Expedient : Contracte de gestió de servei públic Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte de gestió del servei públic de l'operació de regulació...

2017011 Contractació Subministrament vehicle tipus furgó per la Policia Local

Expedient : Subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de compra, d'un...

2017010 Contractació subministrament vehicle tipus turisme per la Policia Local

Expedient : Subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de compra, d'un...

2017009 Contractació subministrament d'un camió amb plataforma elevadora

Expedient : Subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de subministrament d'un camió amb caixa i plataforma elevadora Publicat al BOIB ...

2017008 Contractació subministrament i instal·lació per a la renovació enllumenat públic av. Miramar

Expedient : Subministrament  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de subministrament i instal·lació per a la renovació de l'enllumenat...

2017007 Contractació rehabilitació i condicionament camins rurals

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra de rehabilitació i condicionament camins rurals entre la carretera ma-6014 - sa...

2017006 Contractació remodelació i millora de la pista d'atletisme del poliesportiu municipal

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra de remodelació i millora de la pista d'atletisme del poliesportiu municipal ...

2017005 Contractació millora i asfalt de camins rurals

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra de millora i asfalt dels camins rurals des Cocons de ses vaques, vell de Felanitx,...

2017004 Contractació subministrament vehicle elèctric tipus furgoneta

Expedient : Subministrament  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de subministrament d'un vehicle elèctric tipus furgoneta per a la prestació del...

2017003 Contractació pavimentació i renovació conduccions aigua Toni Vives, Rambla i Bisbe Tallades

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra de pavimentació i renovació conduccions aigua Toni Vives, Rambla i Bisbe Tallades ...

2017002 Contractació pavimentació i renovació conduccions aigua Costa i Llobera, Porreres, ...

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació d'obra de pavimentació i renovació conduccions aigua Costa i Llobera, Porreres, Serrano i...

2017001 Contractació obra adequació voreres Avinguda Ronda Catalunya

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra d'adequació voreres de l'avinguda Ronda Catalunya Publicat al BOIB núm. 9 de dia...

2016015 Contractació obra renovació enllumenat públic avinguda Miramar de sa Ràpita

  Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació obra de renovació de l'enllumenat públic de l'avinguda Miramar de sa Ràpita Publicat al...

2016014 Contractació subministrament vehicle tipus furgoneta adaptat

Expedient : Contracte Subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació subministrament de vehicle tipus furgoneta, adaptat per a persones amb...

2016013 Contractació obra rehabilitació i millora eficiència energètica de ll'enllumenat públic

  Expedient : Contracte dObres Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació d'obra de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat...

2016012 Contractació millora i pavimentació asfàlfica de camins rurals al T.M. de Campos

Expedient : Contracte d'Obres Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de Millora i pavimentació asfàltica de camins rurals al T.M. de Campos ...

2016011 Contractació servei de gestió de la Residència Municipal -Sor Maria Rafela- i Centre de dia

Expedient : Contracte de serveis Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació servei de gestió de la Residència Municipal -Sor Maria Rafela- i el Centre de dia,...

2016010 Contractació servei de gestió escola municipal de música

Expedient : Contracte de serveis Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació servei de gestió de l'escola municipal de música Publicat al DOUE  dia 18...

2016009 Contractació servei de neteja d'edificis municipals

Expedient : Contracte de serveis Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació servei de neteja d'edificis municipals Publicat al DOUE  dia 18 de juny de...

2016008 Contractació asfaltat de camins rurals al T.M. de Campos

Expedient : Contracte d'Obres Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de l'o bra  d'asfaltat de camins rurals al T.M. de Campos Publicat al ...

2016007 Contractació condicionament dels vials dels carrers de la urbanització s'Hort den Blanc

Expedient : Contracte d'Obres Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de l'o bra de condicionament dels vials dels carrers de la urbanització s'Hort...

2016006 Contractació condicionament voreres del carrer Antelm Obrador de Campos

Expedient : Contracte d'Obres Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de l'o bra de condicionament de les voreres del carrer Antelm Obrador de...

2016005 Contractació subministrament i instal·lació equipament telecomunicacions i informàtic

Expedient : Contracte de subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte administratiu de subministrament i instal·lació d'equipament de...

2016004 Contractació explotació de la cuina de la residència de la tercera edat de Campos

Expedient : Contracte Administratiu Especial Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació :  Contracte administratiu especial d’explotació de la cuina de la...

2016003 Contractació obra reforma i millora del camp de futbol d'entrenament del poliesportiu

Expedient : Contracte d'Obres Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de l'o bra de reforma i millora del camp de futbol i del camp...

2016002 Contractació serveis complementaris al servei de vigilància i salvament de les platges

Expedient : Contracte de servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contracte serveis complementaris al servei de vigilància i salvament de les platges ...

2016001 Contractació autorització a tercers explotació instal·lacions temporals de les platges 2016

Expedient : Contracte autorització reglamentada Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització a tercers de l'explotació de les diverses...

2015022 Contracte pavimentació dels camins de ca´n Poixant i de son Llaneres (tram I)

Expedient : Contracte de les obres de pavimentació dels camins de ca'n Poixant i de son Llaneres (tram I) Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació : 12 de gener de 2016 ...

2015021 Contracte subministrament de jocs infantils a Campos i sa Ràpita

Expedient : subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació : 28 de gener de 2016 2015023 adjudicació contracte   Formalització contracte : 8 de...

2015020 Contractació del servei d'ajuda a domicili en el municipi de Campos

Expedient : Contracte de Serveis Entitat adjudicatària :  Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació de servei d'ajuda a domicili en el municipi de Campos. Publicat al BOIB...

2015019 Contractació d'obra de substitució canonada d'aigüa potable a sa Vinyola

Expedient : Contracte d'obra de substitució de canonada d'aigua potable a sa Vinyola Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació : 30 de novembre de 2015 2015019...

2015018 Contracte del servei de teleasistència domiciliària a Campos

Expedient:  Contracte del servei Entitat adjudicatària:  Ajuntament de Campos Anunci licitació:  Contracte del servei de teleasistència domiciliària a Campos Adjudicació :...

2015017 Contracte subministrament i instal·lació d'equipament informàtic

Expedient: Subministrament i instal·lació Entitat adjudicatària: Ajuntament de Campos Anunci licitació: Contracte de subministrament i instal·lació d'equipament...

2015016 Contractació autorització 220 H. i 110 O. (IT 1 i 3), platja de sa Ràpita

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 220...

2015015 Contractació autorització IT 100 H. i 50 O. (IT 4), platja de ses Covetes

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 100...

2015014 Contractació autorització IT 366 H. i 183 O. (IT 1 i 3), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 366...

2015013 Contractació autorització IT 430 H. i 215 O. (IT 7 i 10), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 430...

2015012 Contractació autorització IT 360 H. i 180 O. (IT 4 i 5), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 360...

2015011 Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja de sa Ràpita

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2015010 Contractació autorització IT quiosc bar (IT 5), platja de ses Covetes

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2015009 Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractacíó autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...