Perfil de contractant d'exercicis anteriors Perfil de contractant d'exercicis anteriors

2014019 - Contractació obres rotonda plaça dels Tres Molins

Expedient : Obra Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Constractació de les obres de "Rotonda plaça dels Tres Molins, insercisó carrers Catalunya, Sant Blai,...

2014018 - Contractació parc verd a Campos

Expedient : Obra   Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos   Anunci licitació : Construcció i la instal·lació d'un parc verd a Campos   Adjudicació : 10 de...

2014017 - Contractació servei de gestió de l'Escola Municipal de Música de Campos

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Servei de gestió de l'Escola Municipal de Música de Campos. Publicat al BOIB de 26 de juliol de 2014. ...

2014016 - Contractació servei de socorrisme de platja s'Arenal d'en Tem i es Trenc

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Servei de socorrisme de platja s'Arenal d'en Tem i es Trenc, sectors 1 i 2 (63003 i 63004) del terme...

2014015 - Contractació servei de recollida i transport de residus fraccions selectiva

Expedient : Servei Entitat: adjudicatària : Ajuntament de Campos  Anunci licitació : gestió del servei  de recollida i transport de les fraccions de residus de paper- cartró,...

2014014 - Contractació servei operació de regulació d'estacionament a Ses Covetes

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : gestió del servei públic de l'operació de regulació d'estacionament a diverses zones del nucli de Ses...

2014013 - Contractació 220 H. i 110 O. (IT 1 i 3), platja de sa Ràpita

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal 220...

2014012 - Contractació autorització It 100 H. i 50 O. (IT 4), platja de ses Covetes

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 100...

2014011 - Contractació autorització IT 366 H. i 183 O. (IT 1 i 3), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 366...

2014010 - Contractació autorització IT 430 H. i 215 O. (IT 7 i 10), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 430...

2014009 - Contractació autorització IT 360 H. i 180 O. (IT 4 i 5), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 360...

2014008 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja de sa Ràpita

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2014007 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 5), platja de ses Covetes

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2014006 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2014005 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 4), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2014004 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 8), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2014003 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT3), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2014002 - Contractació autorització IT 8TDV (IT2), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 8 TDV,...

2014001 - Contractació del servei d’ajuda a domicili en el municipi de Campos

Expedient :  Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : servei d'ajuda a domicili en el municipi de Campos. Publicat al  BOIB  de 25 de febrer de...

2013017 - Contractació del servei de conservació i manteniment serveis montuoris del cementeri

Expedient :  Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : servei de conservació, manteniment i altres serveis mortuoris del cementeri de l'Ajuntament de Campos....

2013016 - Contractació del servei de gestió de la Residència Sor Maria Rafaela i Centre de dia

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos  Anunci licitació : Contractació del servei de gestió de la Residència Sor Maria Rafaela i Centre de dia. Publicat al BOIB...

2013015 - Contractació servei de teleassistència domiciliària de Campos

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació del contracte (5 de maig de 2013)   2013015 adjudicació contracte   Formalització...

2013014 - Contractació del servei de neteja dels edificis municipals

Expedient :  Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del servei de neteja dels edificis municipals. Publicat DOUE de dia 18 d'abril de 2013,...

2013013 - Contractació 220 H. i 110 O. (IT 1 i 3), platja de sa Ràpita

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 220...

2013012 - Contractació autorització It 100 H. i 50 O. (IT 4), platja de ses Covetes

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 100...

2013011 - Contractació autorització IT 366 H. i 183 O. (IT 1 i 3), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 366...

2013010 - Contractació autorització IT 430 H. i 215 O. (IT 7 i 10), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 430...

2013009 - Contractació autorització IT 360 H. i 180 O. (IT 4 i 5), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 360...

2013008 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja de sa Ràpita

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2013007 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 5), platja de ses Covetes

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2013006 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2013005 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 4), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2013004 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 8), platja des Trenc

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2013003 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT3), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de quiosc...

2013002 - Contractació autorització IT 8TDV (IT2), platja dels Estanys

Expedient : Contracte Administració Especial Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 8 TDV,...

2013001 - Contractació servei d'una assessoria tècnica urbanística

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació del contracte (5 de febrer de 2013) 2013001 adjudicació contracte     Formalització contracte ...

2012020 - Contractació servei de conservació, manteniment i altres serveis mortuoris ...

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Adjudicació del contracte (6 de setembre de 2012) 20120906 adj serveis cementiri     Formalització...

2012019 - Contractació servei de recollida i transport de les fraccions de residus ...

Expedient : Servei Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del servei de recollida i transport de les fraccions de residus de paper-cartró, vidre i envasos...

2012018 - Contratació servei de socorrisme de les platges de Campos

Expedient : Servei.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del servei de socorrisme de les platges del terme municipal de Campos. Publicat al BOIB...

2012017 - Contractació servei de neteja d'edificis municipals

Expedient : Servei.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació per procediment obert del servei de neteja d'edificis municipals (Ajuntament de Campos). ...

2012016 - Contractació d'explotació de la cuina de la residència

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació d'Explotació de la cuina de la residència de la tercera edat - Sor Maria Rafela...

2012015 - Contractació autorització IT 220 H. i 110 O. (IT 1 i 3), platja de sa Ràpita

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 220 hamaques i...

2012014 - Contractació autorització IT 100 H. i 50 O. (IT 4), platja de ses Covetes

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 100 hamaques i 50...

2012013 - Contractació autorització IT 366 H. i 183 O. (IT 1 i 3), platja des Trenc

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 366 hamaques i...

2012012 - Contractació autorització IT 430 H. i 210 O. (IT 7 i 10), platja des Trenc

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 430 hamaques i...

2012011 - Contractació autorització IT 360 H. i 180 O. (IT 4 i 5), platja dels Estanys

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 360 hamaques i...

2012010 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja de sa Ràpita

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i.t....

2012009 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 5), platja de ses Covetes

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i.t....

2012008 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 2), platja des Trenc

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i.t....

2012007 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 4), platja des Trenc

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i.t....

2012006 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 8), platja des Trenc

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i.t....

2012005 - Contractació autorització IT quiosc bar (IT 3), platja dels Estanys

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal del quiosc bar (i.t....

2012004 - Contractació autorització IT 8TDV (IT 2), platja dels Estanys

Expedient : Ad. Especial.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació autorització d'explotació de la instal·lació temporal de 8 TDV, 6...

2012003 - Contractació del servei de consultoria i assistència tècnica NNSS

Expedient : Servei.  Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació per procediment obert del servei de consultoria i assistència tècnica per a la revisió...

2012002 - Contractació del subministrament d'un vehicle per a la Policia Local de Campos

Expedient : Subministrament Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació del subministrament d'un vehicle per a la policia local de Campos. Publicat al...

2012001 - Contractació de la gestió del servei públic de l'ORA a Campos i sa Ràpita

Expedient : Gestió de servei públic. Entitat adjudicatària : Ajuntament de Campos Anunci licitació : Contractació per procediment obert de la gestió del servei públic de l'operació de...